Kontakt:

Kancelaria Notarialna
Jacek Wojdyło
Marcin Gregorczyk

40-202 Katowice,
Aleja Roździeńskiego 1A

tel. 32 2513-792
kom.: +48 515 319 300
kom.: +48 601 488 564

Godziny otwarcia:
pon. 9.00 - 18.00
wt. 9.00 - 16.00
śr. 9.00 - 16.00
czw. 9.00 - 18.00
pt. 9.00 - 16.00

Zakres czynności notarialnych

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. (tekst jednolity: Dz.U. 2008 r. Nr 189 poz. 1158) - Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, a dokonane przez notariusza zgodnie z prawem czynności, mają charakter dokumentu urzędowego.
Do zakresu dokonywanych przez naszą Kancelarię czynności należy:

 • sporządzanie aktów notarialnych,
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządzanie poświadczeń własnoręczności podpisu,
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
 • spisywanie protokołów zgromadzenia wspólników i walnych zgromadzeń,
 • spisywanie protokołów przyjęcia i odrzucenia spadku oraz otwarcia i ogłoszenia testamentu,
 • spisywanie innych protokołów np. z przebiegu zdarzeń, losowania nagród itd.,
 • przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
 • sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • doręczanie oświadczeń,
 • sporządzanie protestów weksli i czeków,
 • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów
przy czym przeważające czynności w naszej kancelarii to:
- obsługa podmiotów gospodarczych w tym spółek prywatnych i publicznych przez
   sporządzanie umów spółek , ich zmian oraz protokołów ze zgromadzeń,
- obrót prawami spółdzielczymi i nieruchomościami,
- umowy z deweloperami,
- sprawy spadkowe,
- umowy majątkowe.

Czynności notarialne sporządzane są w lokalu kancelarii, a mogą być także dokonywane poza siedzibą Kancelarii, również w godzinach innych niż godziny jej otwarcia, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.